Ing. Marek Hostaša

Ing. Marek Hostaša, zakladatel

Odpovědnost: vedení týmu strategických rozhodnutí

Marek Hostaša vystudoval VUT v Brně se zaměřením na energetiku.

V čem podnikáme (Projekty směřujeme do těchto šesti oblastí:)

  • Obnovitelné zdroje energie
  • Ukládání energie
  • Přírodní zdroje – explorace, těžba a zpracování nerostných surovin
  • Decentralizované a blockchainové technologie a Internet věcí
  • Filantropie a podpora vědy a výzkumu
  • Zlepšení kvality životního prostředí a ekologické projekty

Projekty dlouhodobě sledujeme a prověřujeme.

Díky lukrativnosti investičních příležitostí Durange dosahujeme vysokých zhodnocení.

Současně každý rok 35-40% zisku reinvestuje do rozšíření stávajících projektů nebo do projektů nových.

Diverzifikace rizika díky šířce portfolia projektů.

 Durange dlouhodobě sleduje zajímavé projekty, teprve po splnění přísných kritérií do nich kapitálově vstupuje.